Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 29 november 2018, § 139 Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den 12 november 2018, § 25 Kungsörs kommuns författningssamling E.28 KS-handling nr 42/2018

7745

Se hela listan på riksdagen.se

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet (detaljhandel) med vissa receptfria läkemedel. 3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid kontroll. 4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: Ändringar föreslås i lagen om receptregister (1996:1156) och lagen om handel med läkemedel med innebörden att Läkemedelsverket ska få ta del av ytterligare uppgifter från E-hälsomyndigheten för sin tillsyn. Prop.

  1. Bimbo life coach
  2. Handelsbanken sverigefond index
  3. Avarn väktare
  4. Kommuner jämtland karta
  5. Wrong planet
  6. Svenska jultraditioner

Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 26 november 2020, § 162 Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Salems kommun Inledande bestämmelser 1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för bygg- och miljönämndens kostnader för kontroll enligt lag (SFS 2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och bestämmelser meddelade med stöd av denna författning. kap 8§ Alkohollagen (2010:1622) samt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd. 2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan. 3.

Taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt.

I denna lag har termer och begrepp som också förekommer i. Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel; utfärdad den 31 januari 2013. Enligt riksdagens beslut.

Termer och begrepp som används i läkemedelslagen (1992:859)har samma betydelse i denna lag. Handel med läkemedel. 2 § Med detaljhandelavses i denna lag försäljning till den som är konsument eller till sjukvårdshuvudman, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning eller till den som är behörig att förordna läkemedel.

Lag om handel med lakemedel

Utredningen om detaljhandel med läkemedel. 12 . 2 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1998 : 531 ) om yrkesverksamhet på hälso - och sjukvårdens  Läkemedelslagen ( 1992 : 859 ) innehåller bl .

Lag om handel med lakemedel

Försäljningen av läkemedel ska ske i lokaler som är lämpliga för ändamålet och läkemedlen ska tillhandahållas på ett lämpligt sätt. Det ska finnas en tydlig och klart synlig skylt med information om att åldersgränsen är 18 år vid köp av läkemedel. Egentillsynsprogram tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel. 2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller anmälan enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 3 § Nyansökan om kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och bestämmelser meddelade med stöd av denna författning.
Symptoms als or lyme disease

Den rätt att bedriva detaljhandel med läkemedel som Apoteket Aktiebolag har enligt den gamla lagen ska gälla som tillstånd enligt den nya lagen till dess att tillstånd enligt 2 kap.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet (detaljhandel) med vissa receptfria läkemedel. 3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid kontroll.
Vart kan man gora gmu

ungdomsmottagningen halmstad drop in tider
planerad kejsarsnitt vilken vecka
kurs energieausweis erstellen
ledarrollen vid uppsägningar
neurologinen fysioterapia
jamfor foretagsforsakringar
prodema fastighetsteknik

Nu åtalas kvinnan för brott mot lagen om handel med läkemedel alternativt medhjälp till detta brott, rapporterar SVT Nyheter Småland.

Socialförvaltningen. Gäller från: 2019-07-01.