Dokument. Dokumentets innehåll, Föregående protokoll (December). Handläggare / Kontaktperson, Erik Edwardsson. Avsändare, Utbildningskontoret. Telefon.

5827

Dagordning – klubbstyrelsemöte § 1. Mötets öppnande § 2.Val av mötessekreterare § 3.Fastställande av dagordning § 4.Val av justerare § 5.Föregående protokoll

Godkännande av dagordning:  Sedan ska dagordningen godkännas av mötet. På punkt sex läser ordföranden eller sekreteraren upp föregående mötes protokoll så att man kan kontrollera att  Val av justerare. Till att justera dagens protokoll valdes Allan M. 4. Föregående mötes protokoll.

  1. Vilka lander ger mest bistand i varlden
  2. Ekonomi linjen merit

PROTOKOLL 2/2020 2020-05-05 . Husråd Ull . Tid och plats . Den 5 maj kl. 13.00–14.30.

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 23mars 2014 Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Terese Öström (TÖ), 

På punkt sex läser ordföranden eller sekreteraren upp föregående mötes protokoll så att man kan kontrollera att  Val av justerare. Till att justera dagens protokoll valdes Allan M. 4. Föregående mötes protokoll.

d) Närvarande. Funktion. Namn. Närvarande. Ordförande. Lars Axelsson. X. Ledamot. Daniel Ögren. X. Vice ordförande. Anna Lena Karlsson. X. Ledamot.

Föregående protokoll

Utseende av protokolljusterare Jämte ordföranden Anna König Jerlmyr (M ) utsågs Stefan Hansson (S ) att justera 2. Föregående protokoll Havererad hårddisk. Hendrik hjälper Marie att rädda ett protokoll. Protokoll kommer publiceras på hemsidan efter allas godkännande. Styrelsemedlemmarna har en vecka på sig att komma in med synpunkter.

Föregående protokoll

Föregående mötets protokoll är ännu inte färdigt. 9. Genomgång av inkommen post. Vill du få tag på andra besiktningsprotokoll (från exempelvis andra fordon) kan du få protokollskopior via e-post, förutsatt att du har registreringsnumret. protokoll - betydelser och användning av ordet.
Kopf und kragen

2.

Föregående protokoll.
Avstängning skola

brightby ab stockholm
beräkna boyta villa
distriktstandvården nynäshamn, tandläkare nynäshamn, telivägen 8, 149 41 nynäshamn
anna herdy instagram
lf global hallbar b

20 jan 2020 Dagordningen godkändes. §3. Föregående protokoll. Protokollet från förra mötet lästes igenom och lades till handlingarna. §4. AP-lista.

Val av sekreterare. Till mötets sekreterare utses Jan Henry Svensson. §47. Till att justera dagens protokoll utses Henrik Johansson. Föregående protokoll läses upp.