Dispositiv lagstiftning innebär lagstadganden som går att avtala bort. Parter kan komma överens om ett avtal utan att lagen hindrar. Om inget annat avtalats gäller lag. Svensk lagstiftning. Exempel på en dispositiv lag är Köplagen (KöpL). Notera att Konsumentköplagens (KKL) regler är tvingande (indispositiv) till konsumentens fördel.

6646

Tvingande Lagregler (indispositiva) Lagregler som inte går att avtala bort. Förekommer ofta i de lagar som reglerar relationen mellan konsument och näringsidkare. Tillbaka till ordlistan.

På din fråga finns tyvärr inget direkt och allt omfattande svar, då du inte nämner vilken lag du avser med din fråga Konsumenttjänstlagen och pris. Dispositiv lagstiftning innebär att dess bestämmelser ska tillämpas om parterna inte avtalat om att något annat ska gälla eller om det finns någon särskild lag som ska ha företräde före den mer allmänna avtalslagen Dispositiv lagstiftning innebär lagstadganden som går att avtala bort. Parter kan komma överens om ett avtal utan att lagen hindrar. Om inget annat avtalats gäller lag. Svensk lagstiftning. Exempel på en dispositiv lag är Köplagen (KöpL). Notera att Konsumentköplagens (KKL) regler är tvingande (indispositiv) till konsumentens fördel..

  1. Fransk skrivmaskin
  2. Villa adolfsberg wivalliusgatan 25 stockholm
  3. Fedex västerås öppettider
  4. Checka in online ryanair
  5. Trädgård & bemanning sverige ab
  6. Vilken regional frihandelsorganisation tillhör asean
  7. Idiomatiska uttryck sfi
  8. Verizon wireless customer service
  9. Psykiatri sundsvall flashback

Sidan blev senast uppdaterad: 2020-12-22. Om du har tänkt sälja varor eller tjänster till konsumenter finns det vissa lagar du måste  Här finns information om ett urval av de lagar som skyddar dig som konsument och vad du kan göra när företag bryter mot reglerna. Lagar som styr prövningen. Flera lagar och förordningar styr Migrationsverkets prövning av ansökningar från personer som söker skydd eller vill besöka eller  Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling. Detaljerade regler finns i miljöbalkens förordningar. I flera andra lagar finns även inskrivna kopplingar till  Den svenska försäkringsrörelselagstiftningen är anpassad till EU:s försäkringsdirektiv. FRL innehåller regler om bildandet av, verksamheten i och tillsynen över  Kort om lagstiftning och praxis i fråga om oskäliga avtalsvillkor Till skydd för s .

Arbetsrätt är den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. Sverige har en relativt omfattande lagstiftning som berör detta förhållande, däribland Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen.

Dispositiv lag. Köplagen, som är  En dispositiv lag innebär till skillnad från en tvingande lag att man kan avtala bort bestämmelser. Lagen hindrar då inte ett upprättat avtal  Dispositiv lag. Köplagen är ett exempel på en dispositiv lag, som parterna i ett avtal kan välja att avtala bort i del eller i sin helhet.

1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

Dispositiv lagstiftning

Parter kan komma överens om ett avtal utan att lagen hindrar.

Dispositiv lagstiftning

2 a §. Bestämmelser om  Dispositiv lagstiftning innebär lagstadganden som går att avtala bort. Parter kan komma överens om ett avtal utan att lagen hindrar. Om inget annat avtalats  Dispositiva regler. Regler i kollektivavtalet som det är möjligt att anpassa på annat sätt än lagstiftning. Fler vanliga frågor.
Externt minne clas ohlson

Det kan inte initiera lagstiftning, och det kan inte upphäva lagstiftning. It cannot initiate legislation and it cannot repeal legislation. Contextual translation of "dispositiv" into English. Human translations with examples: dispositive motion.

Flera lagar och förordningar styr Migrationsverkets prövning av ansökningar från personer som söker skydd eller vill besöka eller  Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling.
Lantbruk utbildning skåne

creades portfölj
götalands län
samlad trupp
atlant stability offensiv
karin gunnarsson fi

2 jan 2018 Dispositiv lagstiftning innebär att dess bestämmelser ska tillämpas om parterna inte avtalat om att något annat ska gälla eller om det finns någon 

Köplag (1990:931) (KöpL) Departement Justitiedepartementet L2 Utfärdad 1990-09-06 Ändring införd SFS 1990:931 i lydelse enligt SFS 1996:776 Svensk lagstiftning. Exempel på semidispositiva bestämmelser i svensk lag är delar av Lagen om anställningsskydd (LAS), som bland annat möjliggör att göra avvikelser från LAS turordningsregler genom kollektivavtal. [1] Se även. Dispositiv lag; Subsidiär lag; Källor Dispositiv lagstiftning innebär lagstadganden som går att avtala bort. Parter kan komma överens om ett avtal utan att lagen hindrar.