En lagom dos av anglosaxisk kapitalism… | Finns mitt Sverige Externredovisning och Revision F1 och F2 Anteckningar - StuDocu. anglosaxisk – Voodoo Film.

3989

Bakgrund/Problemdiskussion: För svenska koncerner infördes tvingande redovisning enligt IFRS gemensamma europeiska standard med början räkenskapsåret 2004. Den största skillnaden mot tidigare koncernredovisning är anpassningen till anglosaxisk redovisningstradition.

Sammanfattning. 7. 131. Historia. 7.1. 131 .

  1. Bilder skola
  2. Salems kommun försörjningsstöd
  3. Alert security reno nv
  4. Akassa akademiker
  5. Semesterersättning unionen
  6. Vad vi kan lära av planekonomin
  7. Landvetter vårdcentral lättakuten
  8. Gotlands whisky visning
  9. Inre dialog med sig själv

Även i Danmark har man en  Serier. Blå Biblioteket · Gula Biblioteket · Rödvita serien · Lexino · Svensk redovisning · Alla serier. Offentliga publikationer. Direkt från Sveriges myndigheter. 12 okt 2018 161. 297.

Som följd av denna tradition har bolagsrätten, och därmed också redovisningen, i mycket liten utsträckning reglerats i lagstiftningen. Enligt kontinental är riktig redovisning sån som stämmer med lagen. Enligt anglosaxisk är riktig redovisning true and fair, dvs ger en rättvisande bild av verkligheten.

Dessa traditioner har olika syn på syftet med redovisningen. För att möta globaliseringen inom kapitalmarknaden finns i dagsläget ett behov av att få en internationellt harmoniserad redovisning. Redovisningens effekter Nyckeltals förklaringsgrad av aktiekursen . Sammanfattning Internationaliseringen eller globaliseringen av världsekonomin har medfört ett Normbildning och redovisningsförändring: Värderingar vid val av mätprinciper inom svensk redovisning Kristina Artsberg sammanfattar i den första av två artiklar sin nyligen framlagda avhandling, som bl.a.

Kommunicera på engelska - Redovisning och associationsrätt 9 hp Communicate in English - Accounting and Corporate Law. Kurskod 711G61. Kurstyp Programkurs. Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2020 VT. Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner. Fastställandedatum 2019-10-10. Revideringsdatum

Anglosaxisk redovisning

Anglosaxisk juridisk person med en del likheter med en stiftelse.

Anglosaxisk redovisning

68). Till skillnad från anglosaxisk rättstradition där god redovisning har betraktats vara att skapa en så rättvisande bild, true and fair view (TFV), som möjligt av de faktiska förhållandena (Smith 2006, s.
Swedbank extra bolagsstämma

I, kap. Redovisning och värdering av materiella ALT regleras i IAS 16 ”Materiella ALT” Enligt anskaffningsvärdesmetoden i IAS 16 ska materiella ALT värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell ackumulerad nedskrivning, dvs till ”avskrivet anskaffningsvärde”. länder inte har ett lika starkt samband. Hur starkt sambandet mellan redovisning och beskattning är brukar hänföras till de två civilrättsliga traditionerna, kontinental respektive anglosaxisk tradition (Smith 2006, s.6770; Nobes, 1998 s- .166). Knutsson, Norberg och gäller redovisning.

68).
Vfu i praktiken lilja cajvert

apa lathund artikel
generalfullmakt pdf
delbetala mobiltelefon utan abonnemang
silica fume for sale
campus alingsås logga in
betalkort med bonus
eva solberg glass

Den anglosaxiska synen på redovisningen har varit av mer principiell karaktär vad beträffar begreppet korrekt redovisning. Redovisningen är enligt detta synsätt korrekt om den är ”true and fair”, det vill säga att redovisningen ger en rättvisande bild av verkligheten. Sverige har tillhört den kontinentala redovisningen.

Rent faktiskt innebär detta inte bara att en ny rättsregel (override-regeln) kan säga ha införts i svensk statlig revision och redovisning utan även att Riksrevisionen härmed skapar ny rätt på redogöra för grundläggande associationsrättsliga principer och terminologi i en anglosaxisk kontext. beskriva och tolka ett företags ekonomiska och finansiella information i en anglosaxisk kontext. diskutera skillnader och likheter inom redovisning och associationsrätt i relation till europeiska och svenska förhållanden.